عباس سحاب


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰/۱۰/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۷۹/۰۱/۱۴
محل وفات:
محل دفن: قطعه هنرمندان و دانشمندان ایران، بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

جغرافی‌دان و نقشه‌نگار، بنیان‌گذاری نقشه‌نگاری نوین در ایران، بنیان‌گذار مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر