سید محمدکاظم شریعتمداری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۴/۱۰/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۶۵/۰۱/۱۴
محل وفات: بیمارستان مهراد، تهران، ایران
محل دفن: قبرستان نو، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

از مراجع تقلید شیعه و مؤسس دارالتبلیغ اسلامی قم و حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در آذربایجان

علت وفات

بیماری

نارسایی کلیه

مطالعه بیشتر