علی اکبر صنعتی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۵/۰۱/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۵/۰۱/۱۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش و مجسمه‌ساز، منتخب دوره دوم همایش چهره های ماندگار (۱۳۸۱)، از مشهورترین کارهای او فرشته عدالت است که در ورودی کاخ دادگستری تهران به همراه ابوالحسن صدیقی و ارژنگ رحیم زاده آن را طراحی و ساختند

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر