ژاله کاظمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۰۱/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۸۳/۰۱/۱۲
محل وفات: ویرجینیا، حومه واشینگتن دی.سی، آمریکا
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

دوبلور، گوینده، مجری تلویزیونی و نقاش

علت وفات

بیماری

سرطان لوزالمعده

مطالعه بیشتر