سید حسین طباطبایی بروجردی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۴/۰۱/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۴۰/۰۱/۱۰
محل وفات: قم، ایران
محل دفن: حرم فاطمه معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

معروف به آیت‌الله بروجردی از مراجع شیعه ایرانی، وی به مدت هفده سال زعیم حوزه علمیه قم بود و پس از درگذشت سید حسین طباطبایی قمی مرجعیت عامه شیعیان را به مدت نزدیک به ۱۵ سال بر عهده داشت

علت وفات

بیماری

بیماری قلبی

مطالعه بیشتر