محمدعلی ورشوچی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۱/۰۹
محل وفات: بیمارستان پارس، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر