امید نوشین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان، نویسنده ایرانی تبار انگلیسی

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر