اسماعیل ادیب خوانساری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۰
تاریخ وفات: ۱۳۶۱/۰۱/۰۶
محل وفات:
محل دفن: بهشت زهرا، قطعه ۹۱ ردیف ۱۰۳ شماره ۴، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده، نخستین خواننده مرد در رادیوی ملی ایران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر