محمداسماعیل رضوانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰/۰۲/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۷۵/۰۱/۰۵
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پژوهشگر برجسته تاریخ و استاد سابق دانشگاه تهران، پدر تاریخ معاصر و تاریخ مطبوعات ایران

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر