پرویز زاهدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

خبرنگار و نویسنده رسانه‌های ورزشی، از پایه‌گذاران انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران

علت وفات

کهولت سن