احمدرضا دالوند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

منتقد هنری، نویسنده و پژوهشگر هنر، تصویرگر و طراح گرافیک

علت وفات

بیماری

بیماری دیابت

مطالعه بیشتر