غلامحسین اولاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، نویسنده

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر