پرویز تأییدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۰۵/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان، نویسنده، مدرس و مترجم، پیشکوست تئاتر ایران و یکی از بانیان تئاتر تلویزیونی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر