اسماعیل دمیرچی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
محل وفات: بیمارستان شهید رجایی، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

صنعتگر

نویسنده و پیشکسوت صنعت چاپ و نشر

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی