اسدالله مشایخی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۵/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

از خبرنگاران و رزمندگان دوران دفاع‌ مقدس، عضو انجمن روزنامه‌نگاران دفاع مقدس

علت وفات

تصادف/سانحه

تصادف خودرو در جاده شهریار