لیلیت تریان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۱۰/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مجسمه‌ساز، مادر مجسمه‌سازی ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر