خشایار الوند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

فیلمنامه نویس

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر