عباس خسروی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده ارکستر ملی ایران، تدریس موسیقی

علت وفات

بیماری

سکته مغزی و ناراحتی ریوی