داریوش شایگان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۱۱/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

هندشناس، فیلسوف، نویسنده

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر