محمد مومن


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
محل وفات: قم، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری از استان قم

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر