پوران شریعت‌رضوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
محل وفات: بیمارستان لاله، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده عبدالله، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه سوربن، همسر علی شریعتی

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر