محسن ابوالقاسمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد ممتاز فرهنگ و زبان‌های ایران باستان

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر