محمدنبی حبیبی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۰۹/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، شهردار تهران طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶،

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر