نصرالله زمردیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان سینما

علت وفات

بیماری