امیر آقاحسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۰۲/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

دروازه بان تیم فوتبال شاهین، با سابقه 5 بازی ملی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر