قربان سلیمانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۱۰/۳۰
محل وفات:
محل دفن: قوچان، خراسان رضوی، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بخشی و نوازنده دوتار و خواننده موسیقی محلی شمال خراسان

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر