محمدرضا اعتمادیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار ستاد دیه کشور

علت وفات

کهولت سن