خسرو هرندی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۶/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

شطرنج‌باز، مربی شطرنج، اولین استاد بین‌المللی شطرنج ایرانی و قهرمان شطرنج ایران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر