محمدتقی توکلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
محل وفات: تبریز، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

صنعتگر

کار آفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان، مالک برند کبریت توکلی

علت وفات

کهولت سن