علی دادیزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
محل وفات: بیمارستان شهید محلاتی، تبریز، ایران
محل دفن: وادی رحمت، تبریز، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

از وعاظ و سخنوران مشهور تبریزی و استاد اخلاق حوزه امیرالمومنین تبریز

علت وفات

بیماری