عبدالکریم حقیقت ارسنجانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

از علمای بزرگ شیراز

علت وفات

کهولت سن