میرابراهیم سیدحاتمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

نماینده سابق مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر