سعید کاظمی آشتیانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۱۰/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

رئیس سابق پژوهشکده رویان و جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دارای درجه دکترای تخصصی جنین شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

علت وفات

بیماری

سکته قلبی، مرگ وی مشکوک بوده و بنابر برخی شنیده‌ها توسط گروه موساد ترور بیولوژیکی شده‌ است

مطالعه بیشتر