رضا ارحام صدر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۲/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۰۹/۲۴
محل وفات: اصفهان، ایران
محل دفن: قطعه نام آوران باغ رضوان، اصفهان، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما و تئاتر، بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر