میرزا حسن تبریزی (رشدیه)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۳۰/۰۴/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۲۳/۰۹/۱۸
محل وفات: قم، ایران
محل دفن: قبرستان نو در نزدیکی حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، قم، ایران


دلیل شهرت

سایر

نخستین مؤسس مدارس جدید در تبریز و دومین مدرسه در تهران (بعد از دارالفنون) بود، او را پدر فرهنگ جدید ایران نامیده‌اند

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر