عارف لرستانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۱/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: روستای سیمینه، کرمانشاه، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر