احمد قدکچیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۰۴/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۸۵/۰۹/۱۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا ردیف ۱۴۴ شماره ۱۷، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر