فرج الله حیدری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مدیر فیلم‌برداری

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر