عیسی صدیق


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۳/۰۳/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۵۷/۰۹/۱۶
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۵۵۴ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

ادیب، نویسنده و سومین رئیس دانشگاه تهران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر