جواد معروفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۱
تاریخ وفات: ۱۳۷۲/۰۹/۱۶
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

آهنگساز و نوازنده پیانو

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر