منوچهر نوذری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۲/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۰۹/۱۶
محل وفات: بیمارستان مدرس، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

دوبلور، هنرپیشه، مجری و کارگردان

علت وفات

بیماری

بیماری ریوی و عفونت کلیوی

مطالعه بیشتر