ابوالفضل زرویی نصرآباد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۲/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
محل وفات: احمدآباد مستوفی، اسلامشهر، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نویسنده، طنزنویس، روزنامه‌نگار

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر