جمیله شیخی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۰۲/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
محل وفات:
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، دارای دکترای افتخاری تئاتر

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر