مهین دیهیم (رجایی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۱/۰۷/۰۸
محل وفات:
محل دفن: قطعه ۱۶ ردیف ۱۲۲ شماره ۴۴، بهشت زهرا، تهران


دلیل شهرت

هنرمند

گوینده، صداپیشه و هنرپیشه سینما، تئاتر و تلویزیون

علت وفات

بیماری

دیابت

مطالعه بیشتر