رحمان دادمان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵
تاریخ وفات: ۱۳۸۰/۰۲/۲۸
محل وفات: ساری، ایران
محل دفن: قطعه ۲۴ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

وزیر راه و ترابری در دولت خاتمی، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی

علت وفات

تصادف/سانحه

سانحه هوایی

مطالعه بیشتر