جعفر بدیعی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۰/۰۵/۰۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: امامزاده طاهر، کرج، ایران


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار ایرانی و از بنیان‌گذاران مجله کیهان بچه‌ها

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر