عباس اکرامی اقدم


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۰/۱۱/۱۶
محل وفات: لندن، انگلیس
محل دفن: قطعه ۸ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

ورزشکار

آموزگار، روزنامه‌نگار و مربی فوتبال، بنیانگذار مکتب شاهین، پدر باشگاه‌داری نوین ایران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر