سید حسن طباطبایی زواره (مدرس)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۴۹
تاریخ وفات: ۱۳۱۶/۰۹/۱۰
محل وفات: کاشمر، ایران
محل دفن: کاشمر، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

مجتهد طراز اول ناظر بر مجلس شورای ملی ایران، عضو مجلس شورای ملی ایران (۵ دوره)

علت وفات

نامعلوم

مدرس ۷ سال در خواف توسط مأموران زیر نظر بود و در ۲۲ مهر ۱۳۱۶ از خواف به کاشمر منتقل شد و در شب ۱۰ آذر ۱۳۱۶ به طرز مشکوکی درگذشت.

مطالعه بیشتر