محمد عظیمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، ادیب، پژوهشگر

علت وفات

بیماری