جعفر شهری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۳
تاریخ وفات: ۱۳۷۸/۰۹/۰۶
محل وفات: تهران
محل دفن: قطعه ۸۸ (قطعه هنرمندان) بهشت زهرا تهران


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، تهران‌پژوه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر